Skip to main content

Odvetniške storitve

Ustanovitev družbe in statusna preoblikovanja

Naše storitve poleg svetovanja vključujejo tudi pripravo ustanovitvenih aktov, ustreznih skupščinskih sklepov in družbeniških dogovorov.

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Smo zanesljiv partner z izkušnjami pri reševanju pravnih izzivov v nepremičninskih poslih in pri gradbenih projektih.

Odškodninski zahtevki in zavarovalnine

Naše prilagojene rešitve omogočajo strankam obvladovanje tveganj ter doseganje dolgoročne stabilnosti v hitro spreminjajočem se okolju.

Pogodbeno pravo

Svetujemo pri pripravi in izvajanju različnih vrst pogodb v vseh fazah sklepanja pravnih poslov.

Združitve in prevzemi

Na enem mestu strankam zagotavljamo celovito pravno podporo pri prevzemni transakciji.

Delovna razmerja in delovnopravna skladnost

Redno spremljanje hitro spreminjajočega se delovnopravnega področja je ključno za poslovne subjekte

Prenehanje družbe in prestrukturiranje

Naš cilj je ohraniti ugled ter integriteto lastnikov družbe, tako med, kot tudi po koncu postopka.

Energetika in okolje

Za stranke želimo ustvariti pogoje za stabilno in pravno varno poslovanje na področju energetike.

Izterjava terjatev

Zagotavljanje poplačilne discipline je ključno za ohranjanje likvidnosti in stabilnosti poslovanja gospodarskih subjektov.

Varstvo osebnih podatkov

Naše storitve vključujejo strokovno pravno svetovanje in pregled poslovnih procesov za varstvo osebnih podatkov

Zastopanje v sporih in inšpekcijskih postopkih

Osredotočamo se na gospodarske in delovne spore ter aktivno zagovarjamo poslovne interese strank.

Javna naročila

Skrbimo za skladnost z zakonodajo in transparentnost postopkov.

Civilno pravo

Za vsako stranko skrbno izdelamo strategijo za dosego najboljših možnih rezultatov.

Kazensko pravo

V izziv so nam primeri, kot so goljufije, ponarejanje dokumentov, pranje denarja in zloraba položaja v podjetjih.