Skip to main content

Civilno pravo

Civilno pravo je veja pravnega sistema, ki ureja razmerja med fizičnimi in pravnimi osebami ter njihove premoženjske in osebne pravice. V ospredju civilnega prava so pogodbe, odškodninska in obligacijska razmerja, dedovanje, lastninske pravice, družinsko pravo in številna druga področja.

Naš cilj na tem širokem pravnem področju je enak namenu civilnega prava. To je glede na potrebe in interese strank zagotoviti pravično ureditev medsebojnih odnosov med posamezniki oziroma v odnosu do gospodarskih subjektov in med njimi samimi ter vnaprej določiti pravila in postopke za reševanje potencialnih sporov. Samo na ta način je mogoče strankam omogočiti varstvo njihovih pravic in interesov.

Civilno pravo je temeljni del pravnega sistema v večini držav in igra ključno vlogo pri urejanju vsakodnevnih življenjskih situacij ter gospodarskih transakcij.

Sorodne vsebine