Skip to main content

Delovna razmerja in delovnopravna skladnost

Sprotno strokovno in pravno svetovanje podjetjem glede hitro spreminjajočega se delovnopravnega področja je eden od pomembnejših stebrov za uspešno poslovanje vsakega podjetja.

Glede na področje strankinega poslovanja pripravimo ali prilagodimo ustrezno dokumentacijo, da je strankino poslovanje tudi na delovnopravnem področju skladno z aktualno zakonodajo in prilagojeno novim trendom.

Pripravljamo in prilagajamo notranje delovnopravne akte, sistemizacijo delovnih mest, delovnopravne pravilnike ter vse vrste pogodb o zaposlitvi z delavci, vodilnimi delavci in poslovodji ter prokuristi. Strankam svetujemo glede uporabe fleksibilnih oblik zaposlitve, reševanja sporov z delavci in glede izvajanja disciplinskih ukrepov ter jih zastopamo pred sodišči in drugimi organi.

Sorodne vsebine