Skip to main content

Javna naročila

Pravo javnih naročil ureja postopke naročanja blaga, storitev in gradenj s strani javnih naročnikov, kar je bistveno za zagotavljanje transparentnosti, konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov.

Naša odvetniška družba svetuje in usmerja stranke v vseh fazah postopka javnih naročil, od priprave razpisne dokumentacije do reševanja sporov. Specializirani smo za vložitev in obravnavo revizijskih zahtevkov ter svetovanje in zastopanje ponudnikov in naročnikov.

Poskrbimo za skladnost z nacionalno zakonodajo, kjer sta predvsem pomembna Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in evropsko zakonodajo ter prakso Državne revizijske komisije in Sodišča EU. Naša pravna podpora zagotavlja, da postopki javnih naročil potekajo nemoteno in zakonito, kar prispeva k uspešnemu in transparentnemu poslovanju.

Sorodne vsebine