Skip to main content

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Smo zanesljiv partner z izkušnjami pri reševanju pravnih izzivov v nepremičninskih poslih in pri gradbenih projektih.

Strankam dajemo kakovostno strokovno podporo pri nakupu, prodaji in oddajanju vseh vrst nepremičnin.

Zagotavljamo celovite pravne rešitve v vseh fazah nepremičninskih transakcij, vključno z izvedbo skrbnega pravnega pregleda, pripravo pravnih dokumentov ter pravnim zastopanjem strank v sodnih sporih, povezanih z nepremičninami.

Posebno skrb posvečamo ureditvi lastniških in solastniških ter drugih stvarnopravnih in obligacijskih razmerij ter zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin pred začetkom ali v teku gradbenega projekta.

Sorodne vsebine