Skip to main content

Odškodninski zahtevki in zavarovalnine

Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov za izplačilo zavarovalnin proti zavarovalnicam je lahko ob morebitnih nepričakovanih dogodkih ali škodah za gospodarske subjekte ključnega pomena, saj prispeva k njihovi finančni zaščiti in stabilnosti.

Naša odvetniška družba je specializirana za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov za izplačilo zavarovalnin proti zavarovalnicam.

V primeru nesreč, škode ali drugih nepredvidenih dogodkov, ki zahtevajo finančno kritje po zavarovalni pogodbi, stranke zastopamo pri uveljavljanju vseh zahtevkov proti zavarovalnicam v vseh fazah postopka uveljavljanja zahtevka, tako pri vložitvi zahtevka, v pogajanjih, v pritožbenem postopku ter tudi v vse pogostejših sodnih postopkih proti zavarovalnicam.

Naš cilj je zagotoviti pravično izpolnitev zavarovalnih pogodb in doseči optimalno rešitev za naše stranke, ob upoštevanju njihovih individualnih potreb in interesov.

Sorodne vsebine