Skip to main content

Pogodbeno pravo

Naš cilj je vzpostaviti pravna razmerja v poslovnem okolju za varno poslovanje naših strank, kar ob upoštevanju zakonskih predpisov obsega tudi skrbno analizo poslovnih tveganj in ustrezno zaščito poslovnih interesov.

Svetujemo pri pripravi in izvajanju različnih vrst pogodb v vseh fazah sklepanja pravnih poslov. S stranko sodelujemo pri sestavi besedila pogodb, v pogajanjih s pogodbenimi partnerji, pri sklepanju, izvajanju in pri morebitni razveljavitvi pogodb. Stranke tudi zastopamo v sodnih sporih pred sodišči.

Sorodne vsebine