Skip to main content

Prenehanje družbe in prestrukturiranje

S strokovnim vodenjem postopka prenehanja podjetja, vključno s prostovoljno in prisilno likvidacijo, skrbimo za varstvo interesov naših strank.

Naš cilj je ohraniti ugled ter integriteto lastnikov družbe, tako med, kot tudi po koncu postopka.

Z izdelavo celovitih strategij finančnega prestrukturiranja podpiramo gospodarske subjekte pri prepoznavanju ter premagovanju finančnih ovir ter uresničevanju dolgoročne in kratkoročne finančne stabilnosti.

Sorodne vsebine