Skip to main content

Ustanovitev družbe in statusna preoblikovanja

S celovito pravno podporo pri ustanavljanju gospodarskih družb strankam glede na njihov poslovni cilj svetujemo pri izbiri ustrezne oblike gospodarske družbe ter jih usmerjamo skozi postopke registracije.

Naše storitve poleg svetovanja vključujejo tudi pripravo ustanovitvenih aktov, ustreznih skupščinskih sklepov in družbeniških dogovorov.

Ob spremembi poslovnih potreb družbe strankam svetujemo glede prilagajanja strukture družbe, vključno z združitvami, delitvami oziroma potencialnimi spremembami pravnoorganizacijske oblike.

Z aktivnim vključevanjem strokovnjakov iz različnih področij ter premišljenim pristopom ustvarjamo pogoje za pravno varno in uspešno izvedbo zahtevnih operacij.

Sorodne vsebine