Skip to main content

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov je pomembno pravno področje, ki zagotavlja zaščito zasebnosti posameznikov v digitalni dobi. Evropska uredba GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) določa stroge standarde za obdelavo osebnih podatkov in krepi pravice posameznikov. V Sloveniji je ZVOP-2 (Zakon o varstvu osebnih podatkov) ključni zakon, ki implementira in dopolnjuje določila GDPR na nacionalni ravni, zagotavljajoč skladnost s pravili EU.

Direktiva NIS2 (Direktiva o varnosti omrežij in informacijskih sistemov) pa zagotavlja varnost kritične infrastrukture ter storitev v EU z namenom povečanja odpornosti na kibernetske grožnje.

Naša odvetniška družba svetuje in usmerja stranke pri zagotavljanju skladnosti z vsemi relevantnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in kibernetske varnosti.

Sorodne vsebine