Skip to main content

Zastopanje v sodnih, zunajsodnih sporih in inšpekcijskih postopkih

Pravno področje reševanja sporov zajema širok spekter postopkov in strategij, namenjenih reševanju različnih konfliktov med strankami. Osredotočamo se na gospodarske, civilne in delovne spore ter aktivno zastopamo poslovne interese strank, tako v sodnih kot izvensodnih in inšpekcijskih postopkih.

Spore rešujemo učinkovito, s poudarkom na izvensodnih metodah, kot so pogajanja, mediacija in arbitraža, ki strankam omogočajo hitrejše in manj stroškovno zahtevne rešitve. Nekateri spori so takšni, da potrebujejo sodno intervencijo. V takih primerih strokovno in premišljeno zastopamo interese naših strank pred sodiščem, pri čemer se opiramo na naše poznavanje prava in izkušnje.

Posebno skrbnost posvečamo tudi zastopanju podjetij v inšpekcijskih in drugih upravnih postopkih.

Trudimo se za najboljše možne izide za naše stranke v vsakem posameznem primeru.

Sorodne vsebine