Skip to main content

Združitve in prevzemi

Na enem mestu strankam zagotavljamo celovito pravno podporo pri prevzemni transakciji.

Kupce in prodajalce gospodarskih družb vodimo skozi celoten proces prevzema in združitve ali prodaje poslovnih deležev v gospodarskih družbah doma in v tujini. Posebno skrb posvečamo skladnosti integracije s predpisi o varstvu konkurence.

S strankami sodelujemo v vseh fazah postopka transakcije: pri načrtovanju strategije, v pogajanjih, izvedemo skrbni pravni pregled, pravno svetujemo pri financiranju transakcije ter pri integraciji kadrov in procesov ter poslovanja ciljne in prevzemne družbe.

Sorodne vsebine